Śluby panieńskie | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Józef Bohdan Zaleski
b) Adam Mickiewicz
c) Antoni Malczewski
d) Seweryn Goszczyński
Rozwiązanie

Klara zapewnia Radosta, że będzie żoną:
a) najokrutniejszą
b) najwspanialszą
c) najgorszą
d) najwybredniejszą
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Austrii
b) zaboru pruskiego
c) Galicji
d) zaboru rosyjskiego
Rozwiązanie

Rzekoma oblubienica Gustawa miała na imię:
a) Klara
b) Adela
c) Aniela
d) Hanna
Rozwiązanie

Fredro głównego bohatera komedii nazwał tak samo, jak miał na imię bohater dzieła:
a) Ignacego Krasickiego
b) Adama Mickiewicza
c) Zygmunta Krasińkiego
d) Juliusza Słowackiego
Rozwiązanie

Komedię „Intryga naprędce” wystawił teatr we Lwowie w roku:
a) 1820
b) 1817
c) 1812
d) 1815
Rozwiązanie

Bohaterowie mówią językiem charakterystycznym dla:
a) ziemiaństwa
b) inteligencji
c) arystokracji
d) mieszczaństwa
Rozwiązanie

Śluby panieńskie dziecinnymi zamiarami:
a) nazwał Gustaw
b) nazwała Aniela
c) nazwała Dobrójska
d) nazwał Radost
Rozwiązanie

Aleksander Fredo w „Ślubach panieńskich”:
a) ma na celu krytykę
b) jest subtelny i inteligentny
c) ma na celu wyśmiewanie
d) jest złośliwy
Rozwiązanie

Rozwój akcji komedii intrygi i charakterów można graficznie przedstawić w kształcie litery:
a) V
b) A
c) O
d) U
Rozwiązanie


Najtrudniejszym zadaniem w życiu Albina było:
a) zachowanie milczenia
b) odkochanie się w Klarze
c) oświadczenie się
d) zezłoszczenie się na Klarę
Rozwiązanie

Akcja komedii rozgrywa się:
a) latem
b) zimą
c) wiosną
d) jesienią
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu lat
b) szesnastu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

„Śluby panieńskie” nie są przykładem:
a) komedii antyromantycznej
b) komedii szekspirowskiej
c) komedii intrygi
d) komedii charakteru
Rozwiązanie

Fredro:
a) nigdy nie uczęszczał do szkół
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
d) ukończył gimnazjum lwowskie
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu sześciu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

Według rad Gustawa Albin by zyskać względy Klary miał:
a) błagać ją o litość
b) wyrzucić jej nieczułość
c) wyjechać
d) milczeć
Rozwiązanie

Ojciec Klary cenił:
a) prawdomówność
b) pieniądze
c) prawdziwe uczucie
d) złoto
Rozwiązanie

„Śluby panieńskie” nie nosiły tytułu:
a) Magnetyzm serca
b) Magnetyzm
c) Nienawiść mężczyzn
d) Nienawiść serca
Rozwiązanie

Aleksander Fredro rozpoczął pisanie komediowego utworu dramatycznego pod koniec:
a) 1830 roku
b) 1828 roku
c) 1826 roku
d) 1832 roku
Rozwiązanie


Albin starał się o Klarę od:
a) roku
b) 2 lat
c) pół roku
d) 5 lat
Rozwiązanie

Dorożka Radosta była zaprzężona do kobyły o maści:
a) kasztanowej
b) pstrokatej
c) siwej
d) dereszowatej
Rozwiązanie

Komediodramat liczy:
a) sześć aktów
b) pięć aktów
c) trzy akty
d) sześć aktów
Rozwiązanie

Gustawa z „nieplanowanej” drzemki budzi:
a) Klara
b) Dobrójska
c) Aniela
d) Radost
Rozwiązanie

Miejscem akcji jest wieś położona pod:
a) Lublinem
b) Kijowem
c) Krakowem
d) Lwowem
Rozwiązanie

Premiera komedii odbyła się w teatrze:
a) lubelskim
b) krakowskim
c) lwowskim
d) warszawskim
Rozwiązanie

Karczma, do której udawał się Gucio nosiła nazwę:
a) „Pod kapitańskim Hakiem”
b) „Pod złotą Papugą”
c) „Pod czarnym Orłem”
d) „Pod siwym Rumakiem”
Rozwiązanie

Gustaw nazwał Klarę:
a) żmijką
b) żabką
c) jaszczureczką
d) muszką
Rozwiązanie

Na dowód skaleczenia Jan zawiązuje Gustawowi na prawej dłoni chustkę:
a) czerwoną
b) błękitną
c) czarną
d) białą
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Beńkowej Wiszni
b) w Paryżu
c) w Wiedniu
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Gustaw nie buntował się wobec:
a) monotonności wiejskiej
b) zaplanowanemu życiu przy boku niekochanej
c) Radosta
d) przewidywalności zalotów
Rozwiązanie

Bohaterowie Fredry:
a) stopniowo dorastają do kochania
b) pragną popełnić samobójstwo
c) kochają od pierwszego wejrzenia
d) buntują się przeciw światu
Rozwiązanie

Aniela nazwała mężczyzn rodem:
a) wilków
b) krokodyli
c) gadów
d) węży
Rozwiązanie

Akcja komedii obejmuje nie więcej, niż:
a) sześć godzin
b) jedną dobę
c) dwa dni
d) dwanaście godzin
Rozwiązanie

W komedii Fredry:
a) brak jest psychologizmu
b) nie następuje zmiana nastawienia głównych bohaterek do spraw miłości i małżeństwa
c) brak jest nacisku na wierne ukazanie psychicznej strony ludzkiej natury
d) dokładnie śledzimy narodziny i dojrzewanie do miłości
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Trzy po trzy”
b) „Ożenić się nie mogę”
c) „Pan Jowialski”
d) „Cudzoziemszczyzna”
Rozwiązanie

Akcja dramatu rozgrywa się w:
a) I połowie XVIII wieku
b) I połowie XIX wieku
c) II połowie XVIII wieku
d) II połowie XIX wieku
Rozwiązanie

Albin dowiedziawszy się, że Radost chce poślubić Klarę:
a) planuje otrucie konkurenta
b) chce się otruć
c) ucieka z domu Dobrójskiej
d) pragnie wyzwać go na pojedynek
Rozwiązanie

Panicz Gustaw obiecał Janowi powrót o:
a) trzeciej w nocy
b) drugiej w nocy
c) pierwszej w nocy
d) czwartej w nocy
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie pod Waterloo
b) bitwie trzech cesarzy
c) powstaniu kościuszkowskim
d) kampanii moskiewskiej
Rozwiązanie

Według teorii magnetyzmu człowiek posiada zdolność oddziaływania na innych za pomocą:
a) gestów
b) urody
c) magnesu
d) duchowej siły
Rozwiązanie

Tagi: